Vejledning til korrekt håndtering af erhvervsaffald

13 November 2023 Sarah Christensen

editorial

Erhvervsaffald er en uundgåelig del af enhver virksomheds dagligdag, og det er vigtigt at have en klar strategi for håndtering af affaldet. Korrekt håndtering af erhvervsaffald kan både reducere omkostninger og minimere virksomhedens påvirkning på miljøet. Her er nogle vigtige retningslinjer, som alle virksomheder bør følge i forhold til håndtering af erhvervsaffald.

Tilpas affaldshåndteringen til virksomhedens størrelse og branche

Inden virksomheder går i gang med at håndtere deres affald, er det vigtigt at have en klar forståelse af, hvilken type affald der genereres, og hvordan affaldet skal kategoriseres og håndteres. En mindre virksomhed, der primært arbejder med administrative opgaver, vil for eksempel have færre krav til affaldshåndtering sammenlignet med en større produktionsvirksomhed.

Det er også vigtigt at kende de lokale regler og bestemmelser for affaldshåndtering. De regler kan variere fra kommune til kommune, så det er vigtigt at undersøge, hvilke bestemmelser, der gælder for virksomheden.

Implementer en affaldshåndteringsplan

En affaldshåndteringsplan er en vigtig del af enhver virksomheds miljømæssige strategi. Planen bør beskrive, hvordan virksomheden vil opbevare, transportere og bortskaffe affaldet.

En plan kan omfatte en detaljeret liste over de forskellige typer affald, som virksomheden genererer, og hvordan hver type affald skal sorteres og opbevares. Det kan også omfatte en kortlægning af virksomhedens affaldstransport, og hvordan affaldet bortskaffes. Er din virksomhed lokaliseret i Vesthimmerland, og mangler i hjælp til bortskaffelse af affaldet, kan i med fordel kontakte https://www.simestedvognmandsforretning.dk/ for at find frem til en løsning der fungerer for jer. 

En affaldshåndteringsplan bør også indeholde en liste over miljømæssige målsætninger, såsom reduktion af affaldsmængden og øget genanvendelse.

Fokus på genanvendelse

For virksomheder bør det være en prioritet at reducere den mængde affald, de genererer, og maksimere genanvendelsespotentialet. En virksomhed kan forsøge at udvikle en kultur, der fokuserer på at genanvende og reducere spild. Dette kan opnås ved at indføre rutiner og procedurer, der fokuserer på at reducere overskud, genvinde materialer og bruge alternative eller genanvendelige emballagematerialer.

En anden måde at forbedre genanvendelsespotentialet er ved at arbejde sammen med lokale genanvendelsesvirksomheder og sikre, at rigtig meget af virksomhedens affald kan anvendes igen.

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er en udfordring for enhver virksomhed, og korrekt håndtering er nødvendig for at reducere miljøpåvirkningen og minimere omkostningerne. Ved at tilpasse affaldshåndteringen til virksomhedens størrelse og branche, implementere en affaldshåndteringsplan, fokusere på genanvendelse og overholde lokale regler og bestemmelser, kan virksomheder opnå en mere effektiv og bæredygtig affaldshåndtering.

More articles